Jansh talad vol. 1

Demas Saul - Madang

Demas Saul - Madang

7:30

Beautiful Madang Girl (Mix 1)

Beautiful Madang Girl (Mix 1)

3:11

PNG Oldies: Kales Gadagads - Lui

PNG Oldies: Kales Gadagads - Lui

5:46

Demas Saul - Meri Island (PNG Oldies Music)

Demas Saul - Meri Island (PNG Oldies Music)

4:21

Gembog Band Vol.1 - Meri Waswas (Papua New Guinea Oldie)

Gembog Band Vol.1  - Meri Waswas (Papua New Guinea Oldie)

3:19

Grumo Masalai Band_Raun Man (PNG Music)

Grumo Masalai Band_Raun Man (PNG Music)

4:36

Original Sirois - Takere Medley

Original Sirois - Takere Medley

4:35

Shydeez - Mam Dahil ft. Poji

Shydeez - Mam Dahil ft. Poji

5:05

Wandau

Wandau

3:14

Skwatas Band Vol.1_Wandau (PNG Music)

Skwatas Band Vol.1_Wandau (PNG Music)

3:14

Pamba Ore

Pamba Ore

2:51

Gembog Band Vol.2- Pasim Pukpuk (Papua New Guinea Oldie)

Gembog Band Vol.2- Pasim Pukpuk (Papua New Guinea Oldie)

4:52

Mogoi Hotline Vol.2_Nau Ya I Late Pinis (PNG Music)

Mogoi Hotline Vol.2_Nau Ya I Late Pinis (PNG Music)

3:43

DELMA LOVEIM YU Yet - JANSH Talad

DELMA LOVEIM YU Yet - JANSH Talad

3:51

PNG Oldies: Kales Gadagads - Huleu Mesi

PNG Oldies: Kales Gadagads - Huleu Mesi

4:25

Jansh Talad - Boskru

Jansh Talad - Boskru

5:25

Ziros Band - Ois oh Wali

Ziros Band - Ois oh Wali

3:44

Ziros Band.Vol.1- Mikoi (Papua New Guinea Oldie)

Ziros Band.Vol.1- Mikoi (Papua New Guinea Oldie)

3:02