Daddy lumba song wo apre anu wo ho dee video

Daddy Lumba - Wapere Anu Wo Ho Dee (Audio Slide)

Daddy Lumba - Wapere Anu Wo Ho Dee (Audio Slide)

5:00

daddy lumba-wapre anu woho

daddy lumba-wapre anu woho

4:56

Daddy Lumba - Masede (Se Wiase Nyinaa Beyi W'ama) ft. Voltage & King Chorus (Audio Slide)

Daddy Lumba - Masede (Se Wiase Nyinaa Beyi W'ama) ft.  Voltage & King Chorus (Audio Slide)

6:02

Daddy Lumba - Meka Woho

Daddy Lumba  -   Meka Woho

6:00

Daddy Lumba - Wo Beda Gee

Daddy Lumba - Wo Beda Gee

4:13

Anidaso Woho Ma Obiara

Anidaso Woho Ma Obiara

5:18

Daddy Lumba - Anidasuo Woho Ma Obaira

Daddy Lumba -  Anidasuo Woho Ma Obaira

5:16

Daddy Lumba - Sesee Wose (Official Video)

Daddy Lumba - Sesee Wose (Official Video)

4:02

Gyedi - Daddy Lumba (Lyrics)

Gyedi - Daddy Lumba (Lyrics)

4:03

daddy lumba ogyeboso

daddy lumba ogyeboso

5:21

Daddy lumba-dikon

Daddy lumba-dikon

5:11

Daddy Lumba - Wapere Anu Wo Ho Dee Inst (Audio Slide)

Daddy Lumba - Wapere Anu Wo Ho Dee Inst (Audio Slide)

4:59

Wapere Anu Wo Ho Dee (Instrumental)

Wapere Anu Wo Ho Dee (Instrumental)

4:58

Daddy Lumba - Back For Good (Official Video)

Daddy Lumba - Back For Good (Official Video)

5:28

Daddy Lumba - Epokye (Audio Slide)

Daddy Lumba - Epokye (Audio Slide)

4:33

Epokye lyrics

Epokye lyrics

4:33

Daddy Lumba -Ye Ne Wo Sere Kwa (Audio Slide)

Daddy Lumba -Ye Ne Wo Sere Kwa (Audio Slide)

4:52

Enti Se Adee Ankye Me'a

Enti Se Adee Ankye Me'a

5:28

Daddy Lumba Ft Sarkodie - Anadwo Yi Dee

Daddy Lumba Ft Sarkodie - Anadwo Yi Dee

5:50

Daddy Lumba - Wondo Me Anaa (Audio Slide)

Daddy Lumba - Wondo Me Anaa (Audio Slide)

4:30