nethezeka TV

UPHILAKANJANI?? baze bakipita umshana nomalume bezwa ubunandi boncansi EP40

UPHILAKANJANI?? baze bakipita umshana nomalume bezwa ubunandi boncansi EP40

14:44

UPHILAKANJANI?? ungenwe usathanezimu uyamgangisa strong EP41

UPHILAKANJANI?? ungenwe usathanezimu uyamgangisa strong EP41

17:11

UPHILAKANJANI?? uselale nabobonke abangani bendoda yakhe oshadile EP37

UPHILAKANJANI?? uselale nabobonke abangani bendoda yakhe oshadile EP37

27:59

ISTORYSAMI!! ngajika namalobolo ezele izingane engifihlelile EP11

ISTORYSAMI!! ngajika namalobolo ezele izingane engifihlelile EP11

16:01

ISTORYSAMI! Sengisebenza ukulala nalogogo umkhulu ekhona EP10

ISTORYSAMI! Sengisebenza ukulala nalogogo umkhulu ekhona  EP10

15:10

Wathwala isithwalo safuna inganeyakhe yentombazane ( Uphilakanjani Ep10

Wathwala isithwalo safuna inganeyakhe yentombazane ( Uphilakanjani Ep10

41:28

UPHILAKANJANI?? uselala nobaba wendonda yakhe Umshadikazi Ep29

UPHILAKANJANI?? uselala nobaba wendonda yakhe Umshadikazi Ep29

18:07

Waloywa yilentombi wangaphinde wenza uCansi) Uphilakanjani Ep12

Waloywa yilentombi wangaphinde wenza uCansi) Uphilakanjani Ep12

40:34

UPHILAKANJANI? umkhulu wakhe wayemthinta inkomo wagcina emitha 😢kubuhlungu EP38

UPHILAKANJANI? umkhulu wakhe wayemthinta inkomo wagcina emitha 😢kubuhlungu EP38

15:15

UPHILAKANJANI?? wayesebenzela usathane ka mfundisi inkomo eyinika bonke EP38

UPHILAKANJANI?? wayesebenzela usathane ka mfundisi inkomo eyinika bonke EP38

14:48

#ISTORYSAMI kushubile Umama kamnangani Ucansi luyamusanganisa EP08

#ISTORYSAMI kushubile Umama kamnangani Ucansi luyamusanganisa EP08

14:41

UPHILAKANJANI] wenza Ucansi nobhuti wakhe baze bazalisana kunzima Ep21

UPHILAKANJANI] wenza Ucansi nobhuti wakhe baze bazalisana kunzima Ep21

20:51

ISTORYSAMI! ingane yalomama ayimhloniphi njengobaba Ep5

ISTORYSAMI! ingane yalomama ayimhloniphi njengobaba Ep5

17:14

UPHILAKANJANI? ubabezala uyayivuma eyoCansi kumalokazana Kodwa eyokumitha cha!! EP30

UPHILAKANJANI? ubabezala uyayivuma eyoCansi kumalokazana Kodwa eyokumitha cha!! EP30

23:47

ANGIYITHANDI LENTO!!! Male Bastie ibona ubambo lwayo kumngani EP02

ANGIYITHANDI LENTO!!! Male Bastie ibona ubambo lwayo kumngani EP02

18:24

UPHILAKANJANI?? wadlisa indoda ayisasuki ngisho eyaphi ifela kuye EP34

UPHILAKANJANI?? wadlisa indoda ayisasuki ngisho eyaphi ifela kuye EP34

16:34

UPHILAKANJANI Umama obemkhothisa inkomo ngomholo EP29

UPHILAKANJANI Umama obemkhothisa inkomo ngomholo EP29

13:03

ISTORYSAMI] ngathenga imoto enesipoki ebusuku syayidumisa EP7

ISTORYSAMI] ngathenga imoto enesipoki ebusuku syayidumisa EP7

12:18

Bengishade nenyanga ethwele, eqola abantu | NGABUYELANI EMENDWENI | S2-EP15

Bengishade nenyanga ethwele, eqola abantu | NGABUYELANI EMENDWENI | S2-EP15

11:32

UPHILAKANJANI usisi walanda into yomcebo yamjiikela Ep26

UPHILAKANJANI usisi walanda into yomcebo yamjiikela Ep26

15:11