john junior obudo sammy

Johnny Junior | Obudo Sammy | SMS SKIZA 70311064 to 811

Johnny Junior | Obudo Sammy | SMS SKIZA 70311064 to 811

14:58

JOHNNY JUNIOR | CHRIS BUDO |SMS SKIZA 70311054 to 811

JOHNNY JUNIOR | CHRIS BUDO |SMS SKIZA 70311054 to 811

10:29

Johnny Junior | Ja Nyamware_ SMS SKIZA 70311058 to 811

Johnny Junior | Ja Nyamware_ SMS SKIZA 70311058 to 811

15:06

JOHNNY JUNIOR | ODIDI | SMS SKIZA 70311062 to 811

JOHNNY JUNIOR | ODIDI | SMS SKIZA 70311062 to 811

12:37

JOHNNY JUNIOR | OGADA GEORGY | SMS SKIZA 70311063 to 811

JOHNNY JUNIOR | OGADA GEORGY | SMS SKIZA 70311063 to 811

14:57

Johnny Junior - Hera Mogwedhi|SMS SKIZA 70311057 to 811

Johnny Junior - Hera Mogwedhi|SMS SKIZA 70311057 to 811

11:59

Johnny Junior | Adang' Joshua | SMS SKIZA 70311049 to 811

Johnny Junior | Adang' Joshua | SMS SKIZA 70311049 to 811

14:58

Johnny Junior - Obudo Sammy Live performance 2021

Johnny Junior - Obudo Sammy Live performance 2021

6:08

Johnny Junior | Mashabiki Appreciation | SMS SKIZA 70311060 to 811

Johnny Junior | Mashabiki Appreciation | SMS SKIZA 70311060 to 811

14:23

Johnny Junior | Awino | SMS SKIZA 70311052 to 811

Johnny Junior | Awino | SMS SKIZA 70311052 to 811

11:36

Johnny Junior | Adundo | SMS SKIZA 70311050 to 811

Johnny Junior | Adundo | SMS SKIZA 70311050 to 811

17:03

Obudo Sammy ~ Johnny Junior

Obudo Sammy ~ Johnny Junior

0:31

Johnny Junior | Sweat Heart / Nyasakwa | Video

Johnny Junior | Sweat Heart / Nyasakwa | Video

12:19

Johnny Junior | Otieno Ogeda | Video

Johnny Junior | Otieno Ogeda | Video

9:13

Hera Mogwedhi ~ Johnny Junior live at Club Bondez, Bondo Town

Hera Mogwedhi ~ Johnny Junior live at Club Bondez, Bondo Town

10:01

[Bonny Nyaila] ft [Johnny Junior ][Dichol] ( Skiza code 6387315)

[Bonny Nyaila] ft [Johnny Junior ][Dichol] ( Skiza code 6387315)

10:11

Highlight 5:35 – 10:35 from Johnny Junior| Live at Benelix lounge

Highlight 5:35 – 10:35 from Johnny Junior| Live at Benelix lounge

5:01

JOHNNY JUNIOR hidden facts||Family|Music journey

JOHNNY JUNIOR hidden facts||Family|Music journey

1:55

JOHNNY JUNIOR - MC JAPOLO BIRTHDAY SONG (Live Performances NALIAZ GRILL)

JOHNNY JUNIOR - MC JAPOLO BIRTHDAY SONG (Live Performances NALIAZ GRILL)

7:11