john junior obudo sammy

Johnny Junior | Obudo Sammy | SMS SKIZA 70311064 to 811

Johnny Junior | Obudo Sammy | SMS SKIZA 70311064 to 811

14:58

JOHNNY JUNIOR | CHRIS BUDO |SMS SKIZA 70311054 to 811

JOHNNY JUNIOR | CHRIS BUDO |SMS SKIZA 70311054 to 811

10:29

Chris Obudo

Chris Obudo

10:31

Johnny Junior - Obudo Sammy Live performance 2021

Johnny Junior - Obudo Sammy Live performance 2021

6:08

Johnny Junior | Adang' Joshua | SMS SKIZA 70311049 to 811

Johnny Junior | Adang' Joshua | SMS SKIZA 70311049 to 811

14:58

Johnny Junior- Vinny (Official Music Video)

Johnny Junior- Vinny (Official Music Video)

13:40

RIP SAMMY OBUDO JANYAKACH 😭😭[JOHNNY JUNIOR AND BV BAND LIVE]

RIP SAMMY OBUDO JANYAKACH 😭😭[JOHNNY JUNIOR AND BV BAND LIVE]

3:57

Johnny Junior | Adundo | SMS SKIZA 70311050 to 811

Johnny Junior | Adundo | SMS SKIZA 70311050 to 811

17:03

Johnny Junior | Awino | SMS SKIZA 70311052 to 811

Johnny Junior | Awino | SMS SKIZA 70311052 to 811

11:36

Johnny Junior | Kalisto Baba | Video

Johnny Junior | Kalisto Baba | Video

11:36

Johnny Junior | Ja Nyamware_ SMS SKIZA 70311058 to 811

Johnny Junior | Ja Nyamware_ SMS SKIZA 70311058 to 811

15:06

Steve Biko Odidi

Steve Biko Odidi

12:38

JOHNNY JUNIOR | ODIDI | SMS SKIZA 70311062 to 811

JOHNNY JUNIOR | ODIDI | SMS SKIZA 70311062 to 811

12:37

Johnny Junior - Hera Mogwedhi|SMS SKIZA 70311057 to 811

Johnny Junior - Hera Mogwedhi|SMS SKIZA 70311057 to 811

11:59

Johnny Junior | Mashabiki Appreciation | SMS SKIZA 70311060 to 811

Johnny Junior | Mashabiki Appreciation | SMS SKIZA 70311060 to 811

14:23

john Johnny Junior | Nyoremo | SMS SKIZA 70311061 to 811

john Johnny Junior | Nyoremo | SMS SKIZA 70311061 to 811

14:36

obudo Sammy(osiepe)-John Junior

obudo Sammy(osiepe)-John Junior

2:21

Johnny Junior | Oriare Nyarwath | Video

Johnny Junior | Oriare Nyarwath | Video

11:07

Johnny Junior | Mama Pamela Daktari |SMS SKIZA 70311055 to 811

Johnny Junior | Mama Pamela Daktari |SMS SKIZA 70311055 to 811

14:51