bdz+arena+tour

TWICE「BDZ」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「BDZ」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:19

TWICE - TWICE 1ST ARENA TOUR BDZ 2018

TWICE - TWICE 1ST ARENA TOUR BDZ 2018

1:47:15

TWICE「Candy Pop」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「Candy Pop」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:19

TWICE「Likey」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「Likey」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:32

TWICE「Stay By My Side」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「Stay By My Side」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

4:05

TWICE「What is Love?」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「What is Love?」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:30

TWICE「Luv Me」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「Luv Me」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:33

TWICE「BDZ」Dreamday Dome Tour (60fps)

TWICE「BDZ」Dreamday Dome Tour (60fps)

5:11

TWICE「Knock Knock」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「Knock Knock」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:21

TWICE「I'm Gonna Be A Star 」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「I'm Gonna Be A Star 」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:23

TWICE「One more time 」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「One more time 」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:05

TWICE「Dance The Night Away」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「Dance The Night Away」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:28

TWICE「I Want You Back」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「I Want You Back」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:22

TWICE「Brand New Girl」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「Brand New Girl」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:33

TWICE「Say It Again 」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「Say It Again 」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:23

TWICE「TT」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「TT」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:33

TWICE「Cheer Up」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「Cheer Up」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:40

Twice-「BDZ」 FHD।TWICE Dream Day concert at TokyoDome

Twice-「BDZ」 FHD।TWICE Dream Day concert at TokyoDome

5:51

TWICE「Signal」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

TWICE「Signal」1st Arena Tour "BDZ" in Japan (60fps)

3:12