Lufuno dagada ft newi, zwavho zwo luga

LUFUNO DAGADA FT NEWI ZWAVHO ZWO LUGA(SINGLE )

LUFUNO DAGADA FT NEWI ZWAVHO ZWO LUGA(SINGLE )

16:08

Minister Lufuno Dagada Zwavho Zwoluga Feat Newie

Minister Lufuno Dagada  Zwavho Zwoluga Feat Newie

8:47

Zwavho Zwo Luga

Zwavho Zwo Luga

8:49

Zwavho Zwo Luga (Live)

Zwavho Zwo Luga (Live)

16:28

Zwo Luga - Lufuno Dagada (OFFICIAL VIDEO)

Zwo Luga - Lufuno Dagada (OFFICIAL VIDEO)

5:01

Newie - Iwe Khosi Ya Mahosi [ft. Minister Lufuno Dagada (Official Live Video)]

Newie - Iwe Khosi Ya Mahosi [ft. Minister Lufuno Dagada (Official Live Video)]

9:26

Minister Lufuno Dagada-Asi Muloro OFFICIAL VIDEO

Minister Lufuno Dagada-Asi Muloro  OFFICIAL VIDEO

4:28

Heyi ndi Mishumo ya Tshilidzi - Lufuno Dagada (OFFICIAL VIDEO)

Heyi ndi Mishumo ya Tshilidzi - Lufuno Dagada (OFFICIAL VIDEO)

7:02

He loves me so : Lufuno Dagada ft Shakes

He loves me so :  Lufuno Dagada ft Shakes

5:43

Zwo Luga

Zwo Luga

3:50

Kheli Gundo Langa - Minister Lufuno Dagada (Official Music Video)

Kheli Gundo Langa - Minister Lufuno Dagada (Official Music Video)

5:42

Minister Lufuno Dagada - Mbilaelo

Minister Lufuno Dagada - Mbilaelo

5:05

Bula Ipfi Lawe

Bula Ipfi Lawe

4:28

Newie ft. Adie (4 year old) - Mpfunze Ipfi Lau (Teach Me your word) Full Video

Newie ft. Adie (4 year old) - Mpfunze Ipfi Lau (Teach Me your word) Full Video

4:49

Mifhululu (Live)

Mifhululu (Live)

8:10

Jeso Lefika Laka/ Wa Tshilidzi - Lufuno Dagada (OFFICIAL VIDEO)

Jeso Lefika Laka/ Wa Tshilidzi - Lufuno Dagada (OFFICIAL VIDEO)

7:32

Difhisani - Lufuno Dagada (OFFICIAL VIDEO)

Difhisani - Lufuno Dagada (OFFICIAL VIDEO)

5:56

Hu na maanda dzinani la Yesu - Lufuno Dagada (Official Video)

Hu na maanda dzinani la Yesu - Lufuno Dagada (Official Video)

8:36

Khomelela - Lufuno Dagada Ft Lucky - (OFFICIAL VIDEO)

Khomelela - Lufuno Dagada Ft Lucky - (OFFICIAL VIDEO)

4:45