Karapatan at tungkulin

Karapatan at Tungkulin (Awit sa Sibika at Kultura ni Joel Costa Malabanan)

Karapatan at Tungkulin (Awit sa Sibika at Kultura ni Joel Costa Malabanan)

2:46

Modyul 5: Karapatan at Tungkulin

Modyul 5: Karapatan at Tungkulin

5:44

Mga Karapatan at Tungkulin

Mga Karapatan at Tungkulin

3:41

Karapatan - KNC Show

Karapatan - KNC Show

3:49

Karapatan at Tungkulin (Awit sa Sibika 5) Musika at Titik ni Joel Costa Malabanan.

Karapatan at Tungkulin (Awit sa Sibika 5) Musika at Titik ni Joel Costa Malabanan.

2:39

Mga Karapatan at Tungkulin ng Mamamayang Pilipino AP | Online Teaching Demo

Mga Karapatan at Tungkulin ng Mamamayang Pilipino AP | Online Teaching Demo

8:05

ESP 9 - Modyul 6: Karapatan at Tungkulin

ESP 9 - Modyul 6: Karapatan at Tungkulin

2:33

Karapatan at Tungkulin - EsP 9

Karapatan at Tungkulin - EsP 9

10:33

ESP 9 MODYUL 6: KARAPATAN AT TUNGKULIN (SECOND QUARTER WEEK 1-2)

ESP 9 MODYUL 6: KARAPATAN AT TUNGKULIN (SECOND QUARTER WEEK 1-2)

10:57

Makabansa 1 Lesson 2 Quarter 1 | Karapatan at Tungkulin ng Bawat Bata | MATATAG Curriculum

Makabansa 1 Lesson 2 Quarter 1 | Karapatan at Tungkulin ng Bawat Bata | MATATAG Curriculum

4:20

MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN NG MGA BATA

MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN NG MGA BATA

2:46

Karapatan at Tungkulin ng Tao

Karapatan at Tungkulin ng Tao

14:33

ESP 9 (Quarter 2-Module 1): Karapatan at Tungkulin ng Tao

ESP 9 (Quarter 2-Module 1): Karapatan at Tungkulin ng Tao

17:39

Karapatan ng Customer o Mamimili: Anu-ano ang iyong Karapatan at Tungkulin?

Karapatan ng Customer o Mamimili: Anu-ano ang iyong Karapatan at Tungkulin?

8:02

[TEACHER VIBAL] AP: Karapatan at Tungkulin ng mga Bata (Baitang 1-3)

[TEACHER VIBAL] AP: Karapatan at Tungkulin ng mga Bata (Baitang 1-3)

8:59

Bawat Karapatan, May Katumbas na Tungkulin

Bawat Karapatan, May Katumbas na Tungkulin

5:06

ARALINGPANLIPUNAN02L27: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Kasapi ng Komunidad

ARALINGPANLIPUNAN02L27: Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Kasapi ng Komunidad

5:37

Mga karapatan at tungkulin ng isang financial consumer

Mga karapatan at tungkulin ng isang financial consumer

6:48

EsP 9: Karapatan at Tungkulin (Karapatang Mabuhay)

EsP 9: Karapatan at Tungkulin (Karapatang Mabuhay)

1:06

Estudyantipid Episode 2: Karapatan at Tungkulin ng Isang Mamimili

Estudyantipid Episode 2: Karapatan at Tungkulin ng Isang Mamimili

15:24