Daddy lumba song wo apre anu wo ho dee video

Daddy Lumba - Wapere Anu Wo Ho Dee (Audio Slide)

Daddy Lumba - Wapere Anu Wo Ho Dee (Audio Slide)

5:00

daddy lumba-wapre anu woho

daddy lumba-wapre anu woho

4:56

Daddy Lumba - Wapere Anu Wo Ho Dee Inst (Audio Slide)

Daddy Lumba - Wapere Anu Wo Ho Dee Inst (Audio Slide)

4:59

Daddy Lumba - Ɔdamani Bɛwo Ama Yɛahwɛ N'adampae (Audio Slide)

Daddy Lumba - Ɔdamani Bɛwo Ama Yɛahwɛ N'adampae (Audio Slide)

5:39

Wapere Anu Wo Ho Dee (Instrumental)

Wapere Anu Wo Ho Dee (Instrumental)

4:58

Daddy Lumba - Epokye (Audio Slide)

Daddy Lumba - Epokye (Audio Slide)

4:33

Epokye lyrics

Epokye lyrics

4:33

Daddy Lumba - Masede (Se Wiase Nyinaa Beyi W'ama) ft. Voltage & King Chorus (Audio Slide)

Daddy Lumba - Masede (Se Wiase Nyinaa Beyi W'ama) ft.  Voltage & King Chorus (Audio Slide)

6:02

Se ewiase nyinaa- Voltage-CK -Daddy Lumba Lumba

Se ewiase nyinaa- Voltage-CK -Daddy Lumba Lumba

6:11

Daddy Lumba -Ye Ne Wo Sere Kwa (Audio Slide)

Daddy Lumba -Ye Ne Wo Sere Kwa (Audio Slide)

4:52

Daddy Lumba Yentie Obiaa Official Dance Video 2014

Daddy Lumba   Yentie Obiaa Official Dance Video 2014

4:26

Daddy Lumba - Sesee Wose (Official Video)

Daddy Lumba - Sesee Wose (Official Video)

4:02

Daddy Lumba - Anidasuo Woho Ma Obaira

Daddy Lumba -  Anidasuo Woho Ma Obaira

5:16

Enti Se Adee Ankye Me'a

Enti Se Adee Ankye Me'a

5:28

Daddy Lumba - Wobeda Gee

Daddy Lumba -   Wobeda Gee

5:17

Daddy Lumba - Gold Digger

Daddy Lumba - Gold Digger

5:45

Daddy Lumba Medo Wasem Bebree

Daddy Lumba     Medo Wasem Bebree

6:34

Makoma Ho Toffee

Makoma Ho Toffee

6:20

Daddy Lumba - Makoma ho toffe

Daddy Lumba - Makoma ho toffe

6:29