ေဖာ္ကာ

ဇာတ္ပို့-ေဖာ္ကာ(Wanted)2018 New Song

ဇာတ္ပို့-ေဖာ္ကာ(Wanted)2018 New Song

5:05

ဘယ္လိုၿငိမ္းသတ္ရမလဲ (ေဖာ္ကာ)

ဘယ္လိုၿငိမ္းသတ္ရမလဲ (ေဖာ္ကာ)

4:45

Wanted - Eain Pyay { ေဖာ္ကာ - အိမ္ေျပး }

Wanted - Eain Pyay { ေဖာ္ကာ - အိမ္ေျပး }

4:25

Zat Pot

Zat Pot

5:08

သတိရမိတယ္

သတိရမိတယ္

5:44

အိမ္ေျပး - ေဖာ္ကာ Myanmar Song Lyrics

အိမ္ေျပး  -  ေဖာ္ကာ Myanmar Song Lyrics

4:13

ခြင့္လြတ္ထားပါတယ္.ဆုိ.ေဖာ္ကာ

ခြင့္လြတ္ထားပါတယ္.ဆုိ.ေဖာ္ကာ

5:42

Wanted - Nga Kyaut { ေဖာ္ကာ - ငါ့ေၾကာင့္ }

Wanted - Nga Kyaut { ေဖာ္ကာ - ငါ့ေၾကာင့္ }

4:05

ေရစက္-ေဖာ္ကာ(wanted)

ေရစက္-ေဖာ္ကာ(wanted)

4:43

သားသား (ေဖာ္ကာ) - အားတင္းယင္းပါအမင္

သားသား (ေဖာ္ကာ) - အားတင္းယင္းပါအမင္

4:11

Wanted - Doe A too { ေဖာ္ကာ - ဒို ့အတူ }

Wanted - Doe A too { ေဖာ္ကာ - ဒို ့အတူ }

5:16

ေဖာ္ကာ

ေဖာ္ကာ

4:10

A Khu Law Law Sal - Wanted (အခုေလာေလာဆယ္)

A Khu Law Law Sal - Wanted (အခုေလာေလာဆယ္)

4:35

ေဖာ္ကာ ဇာတ္လမ္းေဟာင္း

ေဖာ္ကာ ဇာတ္လမ္းေဟာင္း

5:01

အရက္သမား (Unofficial MTV) - ေဖာ္ကာ @ Fokker (Wanted) .MP4

အရက္သမား (Unofficial MTV) - ေဖာ္ကာ @ Fokker (Wanted) .MP4

4:30

ခဏေလး - Wanted

ခဏေလး - Wanted

3:13

ေဖာ္ကာ-မေတြ႕ခ်င္ဘူး lyric song(wanted)

ေဖာ္ကာ-မေတြ႕ခ်င္ဘူး lyric song(wanted)

4:29

ဘယ္လုိျငိမ္းသတ္မလဲ - ေဖာ္ကာ

ဘယ္လုိျငိမ္းသတ္မလဲ - ေဖာ္ကာ

4:31

နင္လိုတဲ့အတိုင္း...ေဖာ္ကာ

နင္လိုတဲ့အတိုင္း...ေဖာ္ကာ

5:23

ေဖာ္ကာ- ေရစက္ 2018

ေဖာ္ကာ- ေရစက္ 2018

5:12