ထူအယ္လင္း

အခ်စ္လို႔ေခၚသလား (ထူအယ္လင္း)

အခ်စ္လို႔ေခၚသလား (ထူအယ္လင္း)

5:20

ထူးအယ္လ္လင္း ( လက္ေရြးစင္ သီခ်င္းမ်ား စုစည္းမႈ)

ထူးအယ္လ္လင္း ( လက္ေရြးစင္ သီခ်င္းမ်ား စုစည္းမႈ)

1:24:55

မင္း - ထူးအယ္လ္လင္း + မီးမီးခဲ

မင္း - ထူးအယ္လ္လင္း + မီးမီးခဲ

3:48

သစ္ပင္အိုရဲ႕ကမၻာ၊ မင္းေလးနားလည္(1)

သစ္ပင္အိုရဲ႕ကမၻာ၊ မင္းေလးနားလည္(1)

3:55

မင္းေလးနားလည္ (ထူးအယ္လင္း)

မင္းေလးနားလည္  (ထူးအယ္လင္း)

4:26

ထူးအယ္လင္း - အျပန္ Ah Pyan - Htoo L Lin [Official Mv]

ထူးအယ္လင္း - အျပန္ Ah Pyan - Htoo L Lin [Official Mv]

3:46

ထူးအယ္လင္း ( ေနပါေစခ်စ္လို႔ )

ထူးအယ္လင္း  ( ေနပါေစခ်စ္လို႔ )

4:43

ထူးအယ်လ်လင်း အိန်ဂျယ်တယော Full Album

ထူးအယ်လ်လင်း အိန်ဂျယ်တယော Full Album

48:13

အခ်စ္လို႔ေခၚသလား - ထူးအယ္လင္း

အခ်စ္လို႔ေခၚသလား - ထူးအယ္လင္း

5:07

သခ်င္းအသစ္ ထူအယ္လင္း

သခ်င္းအသစ္ ထူအယ္လင္း

3:52

သီခ်င္း မင္းေလးနားလည္ - Min Lay Nar Lae - Htoo L Lin

သီခ်င္း မင္းေလးနားလည္ - Min Lay Nar Lae - Htoo L Lin

4:19

Mix- ေနပါေစ ခ်စ့္လို႔ -ထူအယ္လင္း 😘😘

Mix- ေနပါေစ ခ်စ့္လို႔ -ထူအယ္လင္း 😘😘

4:02

ထူးအယ္လင္း - အိမ္ဂ်ယ္တေယာ Angel Ta Yaw - Htoo L Lin [Official Mv]

ထူးအယ္လင္း - အိမ္ဂ်ယ္တေယာ Angel Ta Yaw - Htoo L Lin [Official Mv]

3:44

Johnkhup neunu ( ထူအယ္လင္း+ မီးမီးခဲ)

Johnkhup neunu ( ထူအယ္လင္း+ မီးမီးခဲ)

5:16

ထူးအယ္လင္းသီခ်င္းစုစည္းမႈ - Htoo L Lin Collection ၁ ေနပါေစခ်စ္လို႕/မင္းေလးနားလည္/မင္း

ထူးအယ္လင္းသီခ်င္းစုစည္းမႈ - Htoo L Lin Collection ၁ ေနပါေစခ်စ္လို႕/မင္းေလးနားလည္/မင္း

52:20

ထာ၀ရခရီးသည္ - Htoo L Lin

ထာ၀ရခရီးသည္ - Htoo L Lin

4:46

ထူးအယ္လင္း ေနာင္တမဲ့အခ်စ္

ထူးအယ္လင္း   ေနာင္တမဲ့အခ်စ္

3:45

အခ်စ္ကိုသိခ်ိန္ - မီးမီးခဲ

အခ်စ္ကိုသိခ်ိန္ - မီးမီးခဲ

4:11

ထူးအယ်လင်း - ဥယျာဉ်မှူး (Htoo El Lin)

ထူးအယ်လင်း - ဥယျာဉ်မှူး (Htoo El Lin)

3:44

နင္ျပန္လာခဲ့ - ထူးအယ္လင္း

နင္ျပန္လာခဲ့ - ထူးအယ္လင္း

4:25