مشترک استاد بنان و استاد شهیدی

Banan Parviz Yahaghi Omid Del Man یا حقی ای امید دل من کجایی بنان

Banan Parviz Yahaghi Omid Del Man    یا حقی ای امید دل من کجایی  بنان

8:26

برگ سبز برنامه شماره:(311) آواز استاد عبدالوهاب شهیدی با نی نوازی استاد محمد موسوی در دستگاه سه‌گاه

برگ سبز برنامه شماره:(311) آواز استاد عبدالوهاب شهیدی با نی نوازی استاد محمد موسوی در دستگاه سه‌گاه

3:47

شاهکار کاروان - اساتید بنان، محجوبی، رهی، معروفی - Karevan Banan

شاهکار کاروان - اساتید بنان، محجوبی، رهی، معروفی - Karevan Banan

12:31

Banan, Rahi, Khaleghi استاد بنان: نغمه نوروزی

Banan, Rahi, Khaleghi استاد بنان: نغمه نوروزی

4:52

Banan, Aref Ghazvini, geryeh kon تصنیف گریه کن: بنان، خالقی، عارف

Banan, Aref Ghazvini, geryeh kon  تصنیف گریه کن: بنان، خالقی، عارف

7:11

بوی جوی مولیان - مرضیه و غلامحسین بنان

بوی جوی مولیان  - مرضیه و غلامحسین بنان

6:56

گلهای جاويدان برنامه شماره: (128)آواز شوشتری غلامحسین بنان و ویولن علی تجویدی و شعر از سنایی

گلهای جاويدان برنامه شماره: (128)آواز شوشتری غلامحسین بنان و ویولن علی تجویدی و شعر از سنایی

1:01

مستی رویا - استاد غلامحسین بنان

مستی رویا - استاد غلامحسین بنان

8:33

🌹خریدارِ تو: غلامحسین بنان-🎼 علینقی خان وزیری- سعدی/گلهای رنگارنگ ۲۱۵(ماهور)/ف.ل.F.L

🌹خریدارِ تو: غلامحسین بنان-🎼 علینقی خان وزیری- سعدی/گلهای رنگارنگ ۲۱۵(ماهور)/ف.ل.F.L

8:13

Banan, Maroufi, Saadi استادان بنان، معروفی، سعدی: آواز بوسلیک

Banan, Maroufi, Saadi استادان بنان، معروفی، سعدی: آواز بوسلیک

10:59

غلامحسین بنان - غم عشق

غلامحسین بنان - غم عشق

3:27

برگ سبز برنامه شماره: (96) آواز استاد حسین قوامی در دستگاه سه‌گاه

برگ سبز برنامه شماره: (96) آواز استاد حسین قوامی در دستگاه سه‌گاه

1:01

یک شاخه گل برنامه شماره: (397) آواز استاد ایرج در دستگاه ماهور با همراهی خرم، نجاحی و افتتاح

یک شاخه گل برنامه شماره: (397) آواز استاد ایرج در دستگاه ماهور با همراهی خرم، نجاحی و افتتاح

1:01

یک شاخه گل برنامه شماره: (310) عبدالوهاب شهیدی و شعر رهی معیری در مایه ابوعطا

یک شاخه گل برنامه شماره: (310) عبدالوهاب شهیدی و شعر رهی معیری در مایه ابوعطا

2:56

غلامحسین بنان درآمد ماهور، با همراهی جواد معروفی و شعر از سعدی

غلامحسین بنان درآمد ماهور، با همراهی جواد معروفی و شعر از سعدی

1:01

بخشی از گلهای رنگارنگ ۲۳۴ - چه شبها - استاد بنان

بخشی از گلهای رنگارنگ ۲۳۴ - چه شبها - استاد بنان

4:39

استادعبدالوهاب شهیدی+عارف قزوینی : گریه را به مستی -\F.L.ف.ل./

استادعبدالوهاب شهیدی+عارف قزوینی : گریه را به مستی -\F.L.ف.ل./

9:25

گلهای تازه برنامه شماره: (113) آواز استاد حسین قوامی در دستگاه شور

گلهای تازه برنامه شماره: (113) آواز استاد حسین قوامی در دستگاه شور

0:59

گلهای رنگارنگ برنامه شماره: (430) آواز استاد حسین قوامی در مایه دشتی

گلهای رنگارنگ برنامه شماره: (430) آواز استاد حسین قوامی در مایه دشتی

1:01

مهر مهرویان. mehre mahryouyan

مهر مهرویان. mehre mahryouyan

5:33