رباعیات خیام دلکش وبنان

بنان، دلکش | رباعیات خیام

بنان، دلکش | رباعیات خیام

5:25

رباعیات خیام بنان و دلکش

رباعیات خیام بنان و دلکش

6:37

تصنیف غم جهان با صدای استاد بنان و شعر از مولانا

تصنیف غم جهان با صدای استاد بنان و شعر از مولانا

4:37

چشم آتشین (بنان)

چشم آتشین (بنان)

6:00

بنان / به عشق میهن - تصنیفی کمتر شنیده شده

بنان / به عشق میهن - تصنیفی کمتر شنیده شده

5:50

Delkash - Atashe Karevan ، دلکش - آتش کاروان

Delkash - Atashe Karevan ، دلکش - آتش کاروان

7:00

رباعیات خیام ، اسرار ازل و چون ابر ، khayam

رباعیات خیام ، اسرار ازل و چون ابر ، khayam

5:49

چه شورها - بنان - نسخه‌ی صفحه گرامافون

چه شورها - بنان - نسخه‌ی صفحه گرامافون

4:20

شعری زیبا از خیام ، تقدیم به حضورِ شریفتان 🙏🌹❤️🎩🎶🎼🎙️

شعری زیبا از خیام ، تقدیم به حضورِ شریفتان 🙏🌹❤️🎩🎶🎼🎙️

0:38

کلیپ رباعیات خیام نیشابوری

کلیپ رباعیات خیام نیشابوری

4:19

خیام‌خوانی شجریان- Shajarian Chanting khayyam's

خیام‌خوانی شجریان- Shajarian Chanting khayyam's

10:59

#دلکش #سنتی#گلپا#شجریان #غلامحسین_بنان #مرضیه #مشاهير #افتخاری#ایرج#ماندگاران_موسیقی_ایران #نوستالژی

#دلکش #سنتی#گلپا#شجریان #غلامحسین_بنان #مرضیه #مشاهير #افتخاری#ایرج#ماندگاران_موسیقی_ایران #نوستالژی

1:01

گذشته من با صدای استاد بنان My Past

گذشته من با صدای استاد بنان  My Past

5:30

Banan, Mahjoobi, Tajvidi استادان بنان، محجوبی تجویدی، چهارگاه، حسب حالی‌ ننوشتیم

Banan, Mahjoobi, Tajvidi استادان بنان، محجوبی تجویدی، چهارگاه، حسب حالی‌ ننوشتیم

12:46

گوشه‌ گرفتم- دلکش

گوشه‌ گرفتم- دلکش

5:39

ترجمه ترکی رباعیات خیام

ترجمه ترکی رباعیات خیام

4:25

رباعیات سعدی ،رباعی ششم

رباعیات سعدی ،رباعی ششم

0:46

برگزیده رباعیات خیام نیشابوری ۱۵ (دکتر آرش قاسم زاده)

برگزیده رباعیات خیام نیشابوری ۱۵ (دکتر آرش قاسم زاده)

0:17

سالارفرهادی. رباعی حکیم خیام

سالارفرهادی. رباعی حکیم خیام

0:49

مهم ترین سخنان تاثیر گرفته شده از رباعیات خیام

مهم ترین سخنان تاثیر گرفته شده از رباعیات خیام

6:10